Siste oppdatering

Aktivitetskalender Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over møter og fagdager som arrangeres i regi av Kartverket Oslo og Viken. Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje.

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Møteaktivitet og kurs i Oslo og Viken fylker 2021

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
14.6. Inspirasjonswebinar om NADAG Oslo og Viken Teams Avholdt
2.6. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Teams Avholdt
26.5. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken Teams Avholdt
29.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Oslo og Viken Teams Avholdt
24.3. ND-årsmøte Indre Oslofjord Teams Referat
23.3. ND-årsmøte Numedal Teams Referat
17.3. ND-årsmøte Hallingdal Teams Referat
16.3. ND-årsmøte Romerike Teams Referat
10.3. ND-årsmøte Drammen
Ringerike
Teams Referat
9.3. ND-årsmøte Østfold Teams Referat
17.2. Fagdag i regi av NVDB brukerforum Oslo og Viken Teams Avholdt
16.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken   Referat
Del