Siste oppdatering

Aktivitetekalender Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over møter og fagdager som arrangeres i regi av Kartverket Oslo. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.

Møteaktivitet og kurs i Oslo og Viken fylker 2020

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
10.12. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken Teams (9 - 15)  
11.11. Kommunebesøk, Lier kommune Oslo og Viken Teams 12 - 14)  
10.11. Kommunebesøk, Modum kommune Oslo og Viken Teams (12 - 14)  
27.10. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Teams Referat
13.10. Oppstartsmøte 2 for Geovekstprosjekt 2021 Oslo og Viken Teams (9 - 15) Invitasjon sendt per e-post
18.9. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken Skype Om PTU for Oslo og Viken
17.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Oslo og Viken Skype Referat
2.9. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Skype Referat
16.4. FGU Oslo og Viken Oslo og Viken Drammensområdet Avholdt
1.4. Norge digitalt-årsmøte Romerike Skypemøte: 12 - 15. Fagdag matrikkel utsatt Avholdt
31.3. Norge digitalt-årsmøte Østfold Skypemøte: 12 - 15. Fagdag matrikkel utsatt Avholdt
18.3. Norge digitalt-årsmøte Drammen/ Ringerike Skypemøte: 12 - 15. Fagdag matrikkel utsatt Avholdt
17.3 Norge digitalt-årsmøte Indre Oslofjord Skypemøte: 12 - 15. Fagdag matrikkel utsatt Avholdt
11.3. Norge digitalt-årsmøte Numedal Kongsberg Avholdt
10.3. Norge digitalt-årsmøte Hallingdal Gol Avholdt

 

Møteaktivitet og kurs i Oslo og Viken fylker 2021

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
febr. Fagdag i regi av NVDB brukerforum Oslo og Viken Teams Mer informasjon kommer
Del