Siste oppdatering

Kurskomité for arealplandata i Nordland fylke

Høsten 2007 opprettet Nordland digitalt arbeidsutvalg en kurskomité for arealplandata. Komitéens oppgave er å øke kompetanse hos kommuner og private firma i fylket.

Medlemmer i Nordland digitalt kurskomité
Navn Arbeidsgiver e-post Telefon
Anders Westlund (leder) Kartverket Nordland anders.westlund@kartverket.no 32 11 87 76
Anders Holm Astad Nordland fylkeskommune andast@nfk.no 75 65 05 05
Ole Christian Skogstad Statsforvalteren i Nordland fmnoosk@statsforvalteren.no 75 53 15 98
Vesa Jäntti Bodø kommune vesa.jantti@bodo.kommune.no 75 55 53 98
Ole Kristian Furnes Bodø kommune ole.furnes@bodo.kommune.no 97 14 62 49
Del
XPPT