Siste oppdatering

Status kartlegging i Møre og Romsdal

Fjorårets prosjekt er til mottakskontroll, og årets kartlegging er i gang.

Romsdal 2022

Geovekstprosjektet omfattar område i kommunane Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes.

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjektet. Oppdraget er tildelt Hexagon. Snøfrie deler av prosjektområdet er signalert og landmålt, og klarmeldt for fotografering.

Klikk for å sjå heile kartutsnittet

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for Romsdal 2022 i rosa skravur
ROMSDAL 2022: Kartutsnittet viser prosjektetavgrensning for Romsdal 2022. Ill: Kartverket.

 

Historiske ortofoto

Ønske om ny runde med historiske ortofoto kjem frå fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal. Til saman er det over 8 600 flyfoto fordelt på 75 flyoppgåver (flyoppdrag) frå tidsperioden 1957-1994.

Kartverket har skanna desse flybileta, og oppdraget med å produsere ortofoto er sett vekk til eit kartleggingsfirma. Dette oppdraget er tildelt Blom Norway AS. Firma skal levere ferdigproduserte flyoppgåver til fylkeskartkontoret for kontroll og publisering på norgeibilder.no. Prosjektet skal vere ferdig i juni 2023.

Klikk for å sjå heile kartutsnittet

Kartutsnitt med omriss av flyoppgaver i rødt
FLYOPPGÅVER: Flyoppgåvene dekker det meste av fylket. Ill: Kartverket.

 

Nordmøre Nord 2021

Geovekstprosjektet omfattar område i kommunane Aure, Smøla, Surnadal, Sunndal og Gjemnes.

Fotograferinga er fullført. Du kan sjå ferdige ortofoto i kartløysinga Norgeibilder.

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjektet. Oppdraget er tildelt COWI/Hexagon.

Klikk for å sjå heile kartutsnittet

Kartutsnitt som viser prosjektavgrensninge for Nordmøre Nord 2021 i rosa skravur
NORDMØRE NORD 2021: Kartutsnittet viser prosjektetavgrensning for Nordmøre Nord 2021. Ill: Kartverket.

 

Geovekst 2020

Kartlegginga var delt i to geovekst-prosjekt. Sjå dei nye ortofotoa i Noreg i bilder:

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjekta. Data er lagt inn i SFKB.

Del