Siste oppdatering

Brukerforum for droner i Innlandet fylke

Brukerforum for droner i Innlandet har gjennomført sitt andre møte, også dette med rundt 50 deltagere. Oppslutningen tyder på at behovet for et brukerforum er stort.

Om forumet

Forumet skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen offentlige etater i fylket; en samlingsplass for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling.

Mange bruksområdene for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner; fra bruinspeksjon og volumberegning til kartlegging av skred-områder og oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell.

Brukerforumet har hatt besøk fra Luftfartstilsynet som har informert om regelverk knyttet til droneflyvning.

Ulike systemleverandører har presentert sine løsninger, og vi har fått presentert utdanningsinstitusjonene i Innlandet (NTNU og Raufoss videregående skole) sine opplegg knyttet til dronebruk.

Tre arbeidsgrupper

Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med:

  • Meldetjeneste og dekningskart for droneflyginger
  • Beredskap – samarbeid om droner og personell i krisesituasjoner
  • Veiledningsmateriell for innlegging i nasjonale baser

Det er planlagt ytterligere to møter i år. Neste møte er 15.september. Invitasjon er sendt ut til samtlige samarbeidsparter i Innlandet.

Sekretariatet i Innlandet

  • Magnus Clausen, Stange kommune, leder
  • Lars Hemsing, VGIS/ Vang kommune
  • Svein Jetlund, Nord-Fron kommune)
  • Jon Arild Lien og Tore Magnus Follinglo, Statens vegvesen
  • Anna McLoughlin og Steinar Johansen, Innlandet fylkeskommune
  • Bente Kristiansen, Kartverket Innlandet, sekretær
Del