Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Brukerforum for droner i Innlandet

Forumet er en møteplass for ulike dronebrukere innen offentlige etater i fylket. Behovet er stort, og det er opprettet et sekretariat og tre arbeidsgrupper. Ta kontakt med sekretariatet om du er interessert i å delta.

Om forumet

Forumet ble startet i 2021. Det skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen Norge digitalt-samarbeidet i fylket. En samlingsplass for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling. Forumet har 3-4 møter pr år. De fleste er digitale.

Mange bruksområder for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner, for eksempel:

  • bruinspeksjon og volumberegning
  • kartlegging av skred-områder og
  • oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell

Brukerforumet har hatt besøk fra Luftfartstilsynet som informerte om regelverk knyttet til droneflyvning.

Ulike leverandører har demonstrert sine løsninger. Vi har også fått presentert opplegg knyttet til dronebruk fra NTNU og Raufoss videregående skole i fylket.

Tre arbeidsgrupper

Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med:

  • Meldetjeneste og dekningskart for droneflyginger
  • Beredskap – samarbeid om droner og personell i krisesituasjoner
  • Veiledere for enklere innlegging av droner i nasjonale baser
Sekretariat Innlandet
Navn Representerer
Kay Henning Kleverud (leder) Sør-Odal kommune
Lars Hemsing VGIS/ Vang kommune
Svein Jetlund Nord-Fron kommune
Tore Magnus Follinglo Statens vegvesen
Anna McLoughlin Innlandet fylkeskommune
Bente Kristiansen (sekretær) Kartverket Innlandet
Share
XPPT