Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Innlandet

Fylkesgeodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og geovekst i fylket. Utvalget er også ansvarlig for å utarbeide årlig geodataplan. Nytt FGU konstitueres høsten 2023.

Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no 

 

Medlemmer i FGU for Innlandet fylke
Representant for Navn/ Vara Arbeidsgiver
Kommunene Anne Kjersti Briskerud (leder) Kongsvinger kommune
Kommunene Petter Hermansen Tynset kommune
Kommunene Marit Svanborg Lesja kommune
Kommunene Bård Nysveen Gjøvik kommune
Veg Atle Dale Moen Statens vegvesen
Energi (Geovekst-forum representant) Inge Roar Kristiansen Elvia
Energi (Geovekst-forum repr.) Bjørn Helge Sebusæter Elvia
Tele Alf Ove Lindås Telenor
Statsforvalteren i Innlandet/ Landbruk Roar Kjær Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Innlandet - Statsforvalteren i Innlandet
Innlandet fylkeskommune (GIS) Frode Hansen Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune (Samferdsel) Helle D. Nannestad Innlandet fylkeskommune
Jernbane Jon Haugland Bane Nor
Øvrige ND-parter/ Skogbruk Erik Ødegård Glommen-Mjøsen Skog
Øvrige ND-parter Torleiv Yli Myre NVE Region Øst
Øvrige ND-parter Frode Faraas Forsvarsbygg
Øvrige ND-parter Rune Strand Ødegård NTNU Gjøvik
Statens kartverk Håkon Dåsnes Kartverket Innlandet
Arbeidsutvalg Basisdata Bente Kristiansen (sekretær) Kartverket Innlandet
Arbeidsutvalg Plan- og temadata Anita Høie Kartverket Innlandet
Del
XPPT