Siste oppdatering

E-verksgruppe Innlandet

I Innlandet fylke er det 10 nettselskap av varierende størrelse. Blant disse er det etablert en egen geodatagruppe som behandler ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata.

E-verksgruppen for Innlandet fylke avholder 2-3 møter i året. På møtene har alle e-verk i fylket anledning til å delta. Nettselskapenes konsesjonsområder følger stort sett kommunegrenser, med noen mindre unntak.

Målsetting for E-verksgruppen Innlandet

  • Bidra til at nettselskapene får bedre nytte av Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet
  • Gjøre nettselskapene i stand til å levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen
  • Øke kompetansen innen geodata og være en samtalearena for e-verkenes geodatapersonell
Medlemmer i E-verksgruppen
Nettselskap Navn>
Elvia AS Inge Roar Kristiansen
Elvia AS Bjørn Helge Sebusæter
Etna AS Savita Sherifi
Fjellnett AS Steinar Dahlen
Glitre Nett AS Asgeir Haugen
Griug AS Anders Lundby
Klive AS Kai Ståle Holten
Skiaker Nett AS Robert Einemo
Sør-Aurdal Energi Nils-Martin Sætrang
Vang Energiverk KF Tor Iversen
Vevig AS Tor Lillegård
Kartverket Geodatasamarbeid Geir Myhr Øien
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes
Kartverket Innlandet Bjørn Trygve Haugen
Del
XPPT