Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Her finner du informasjon om alle pågående kartleggingsprosjekt Kartverket Innlandet er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt i 2024

Det er planlagt periodisk ajourføring av FKB fra flyfoto i utvalgte områder i søndre del av Hedmark. Områdene som inngår i kartleggingen skal flyfotograferes og kartet (FKB-data) oppdateres. Områdene blir også laserskannet, slik at terrengmodellen blir oppdatert.

Det gjelder følgende 11 kommuner:

 • Hamar,
 • Ringsaker,
 • Løten,
 • Ringsaker,
 • Elverum,
 • Våler,
 • Åsnes,
 • Grue,
 • Kongsvinger,
 • Sør-Odal og
 • Nord-Odal

Midlertidige ortofoto blir tilgjengelig på Norgeibilder.no i løpet av oktober, og endelige leveranser av alle data vil foreligge vinteren 2025.

Skråfoto

Det skal også etableres skråfoto i utvalgte områder på vestsiden av Mjøsa og et stykke oppover Gudbrandsdalen, samt i utvalgte områder på østsiden av Mjøsa.

Også her blir det laget ortofoto, som blir tilgjengelig via Norgeibilder.no

Del
XPPT