Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Her finner du informasjon om pågående kartleggingsprosjekter som Kartverket Innlandet er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt i 2023

Det blir foretatt periodisk ajourføring av FKB fra flyfoto i 2 regioner i Innlandet i år:

  • Lillehammerregionen
  • Valdres

Områdene som inngår i kartleggingen skal flyfotograferes og kartet (FKB-data) skal oppdateres. Områdene blir også laserskannet, slik at terrengmodellen blir oppdatert.

Midlertidige ortofoto blir tilgjengelig på Norgeibilder.no i løpet av oktober, og endelige leveranser av alle data vil foreligge vinteren 2024.

I tillegg skal det etableres skråfoto i utvalgte områder på østsiden av Mjøsa. Her blir det også laget ortofoto, som blir tilgjengelig via Norgeibilder.no

Del