Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Her finner du informasjon om pågående kartleggingsprosjekter som Kartverket Innlandet er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt i 2021

Fotografering og laserskanning er fullført for alle prosjekter. Konstruksjonsarbeid er påbegynt, og midlertidige ortofoto klart på Norgeibilder for noen prosjekter. Autoklassifiserte laserdata er klare, ta kontakt ved behov for data.

Data blir levert via www.norgeibilder.no, www.hoydedata.no og www.geonorge.no/ Sentral FKB.

Se detaljer i statusoversikten under.

 
Nummer Prosjekt Områder Kartleggingstype Planlagt
leveranse
fra firma
Firma Status per april 2021 Kart
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-AB 2021 Elverum, Våler og Åsnes FKB-A/B, ortofoto, laser Des 2021 Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Fotografering og laserskanning fullført. Midlertidige ortofoto levert LACHIN11
LACHIN12 Hedmarken FKB-AB 2021 Hamar, Ringsaker, Stange og Løten FKB-A/B, ortofoto, laser Nov 2021 Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Fotografering og laserskanning fullført. Midlertidige ortofoto GSD7 levert LACHIN12
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B 2021 Ringebu, Nord- og Sør-Fron FKB-B, ortofoto, laser Feb 2021 Rambøll; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Fotografering og laserskanning fullført LACHIN13
LACHHE91 Skråbilder Innlandet 2020 Mjøsområdet, Øyer, Kongsvinger, Åsnes og Elverum Skråbildefotografering Levert Blom Alle data levert; skråbilder og ortofoto LACHHE91
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger Sept 2021 Cowi Det meste levert, noen få dekninger gjenstår  
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Kommunene i Sør-Hedmarkregionen FKB-B, ortofoto, laser Levert Blom Alle data levert LACHIN01
LACHIN02 Østre Toten skog-ortofoto 2020 Østre Toten kommune FKB-C, ortofoto, overflatemodell Levert Blom Alle data levert LACHIN02
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020 Kommunene i Nord-Gudbrandsdal regionen FKB-B, ortofoto, laser Levert Rambøll Alle data levert LACHIN03 
LACHHE64 Atndalen laser 2020 (SÅTE 2016) Atndalen i Stor-Elvdal Laser (tillegg til SÅTE 2016) Levert Terratec Alle data levert LACHHE64
Del