Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Her finner du informasjon om pågående kartleggingsprosjekter som Kartverket Innlandet er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt i 2022

Det blir foretatt periodisk ajourføring av FKB fra flyfoto i 3 regioner i Innlandet i år:

  • Nord-Østerdal
  • SÅTE
  • Gjøvikregionen

Flyfotografering er fullført for alle områder, og deler av områdene er også laserskannet med tanke på oppdatering av terrengmodell.

Midlertidige ortofoto og laserdata for alle områder skal være klare i oktober/ november. Endelige leveranser med FKB-data i starten av 2023.

Se detaljer i oversikten under.

Kartleggingsprosjekt Innlandet
Nummer Prosjekt Områder Kartleggingstype Planlagt
leveranse
fra firma
Firma Status per september 2022 Kart
LACHIN21 Gjøvikregionen FKB-AB 2022 Gjøvik, Toten, Land FKB-A/B, ortofoto, laser des 2022 Terratec Flyvning gjennomført -
LACHIN22 SÅTE FKB-B 2022 Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal FKB-B, ortofoto, laser jan 2023 Hexagon; kartlegging, Terratec; laser Flyvning gjennomført -
LACHIN23 Nord-Østerdal FKB-B 2022 Alvdal, Tynset, Folldal, Rendalen, Os, Tolga FKB-B, ortofoto, laser febr 2023 Rambøll; kartlegging, Terratec; laser Flyvning gjennomført -
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-AB 2021 Elverum, Våler og Åsnes FKB-A/B, ortofoto, laser Levert Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Alle data levert LACHIN11
LACHIN12 Hedmarken FKB-AB 2021 Hamar, Ringsaker, Stange og Løten FKB-A/B, ortofoto, laser Levert Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Alle data levert LACHIN12
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B 2021 Ringebu, Nord- og Sør-Fron FKB-B, ortofoto, laser Levert Rambøll; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Alle data levert LACHIN13
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger Levert Cowi Alle data levert -
Del