Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Vi nærmer oss sluttleveranse for alle 2020-prosjektene. Det gjenstår fortsatt litt arbeid med kvalitetskontroll av mottatte data, og oppretting hos kartleggingsfirma for datasett som vi har reklamert på. Vi regner med det meste er på plass i løpet av februar.

Geovekstprosjekt i 2021

Anbudskonkurranser for årets prosjekter er i full gang. Vi regner med å ha alle avtaler på plass i god tid før fotosesongen starter.

Se detaljer i statusoversikten under.

 
Nummer Prosjekt Områder Kartleggingstype Planlagt
leveranse
fra firma
Status per februar 2021 Kart
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-AB 2021 Elverum, Våler og Åsnes FKB-A/B, ortofoto, laser høst/ vinter 2022 Anbudskonkurranse pågår. Planlagt fotografering 2021 LACHIN11
LACHIN12 Hedmarken FKB-AB 2021 Hamar, Ringsaker, Stange og Løten FKB-A/B, ortofoto, laser høst 2021 Anbudskonkurranse gjennomført. Oppdrag tildelt Blom AS. Planlagt fotografering 2021 LACHIN12
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B 2021 Ringebu, Nord- og Sør-Fron FKB-B, ortofoto, laser vinter 2022 Anbudskonkurranse pågår. Planlagt fotografering 2021 LACHIN13
LACHHE91 Skråbilder Innlandet 2020 Mjøsområdet, Øyer, Kongsvinger, Åsnes og Elverum Skråbildefotografering 1.10.2020 Alle data levert; skråbilder og ortofoto LACHHE91
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger des 2020 - des 2021 Ortofoto-produksjon pågår  
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Kommunene i Sør-Hedmarkregionen FKB-A/B, ortofoto, laser 1.11.2020 Ortofoto og laser levert. FKB-data til kontroll hos Kartverket. LACHIN01
LACHIN02 Østre Toten skog-ortofoto 2020 Østre Toten kommune FKB-C, ortofoto, overflatemodell 1.11.2020 Alle data levert; FKB, ortofoto og overflatemodell LACHIN02
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020 Kommunene i Nord-Gudbrandsdal regionen FKB-B, ortofoto, laser 15.1-15.2.2021 Laserdata og foreløpige ortofoto mottatt. FKB-data leveres i løpet av februar LACHIN03 
LACHHE64 Atndalen laser 2020 (SÅTE 2016) Atndalen i Stor-Elvdal Laser (tillegg til SÅTE 2016) 1.10.2020 Alle data levert. LACHHE64
Del