Posisjonskonferansen 2023: Maritim ITS

Hva kreves av fremtidens posisjonsteknologi i grensen mellom kyst og land? Maritim ITS er tema på Posisjonskonferansen 2023. Hold av datoen!

På årets konferanse vil du få et innblikk i hvilken betydning posisjonsteknologi har for å realisere autonomi i kystnære områder.

Konferansen er en møteplass for aktører i offentlig og privat sektor som bruker, eller kan ta i bruk, posisjonsteknologi bl.a. for å effetivisere og øke verdiskaping.

Kartverket skal bidra til at Norge er i tet når det gjelder sikker og innovativ bruk av GNSS.

Posisjonskonferansen arrangeres av Kartverket i samarbeid med Norsk Romsenter og ITS Norway.

Mer informasjon, program og påmelding kommer.

Har du spørsmål?

Del