Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone. Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

09:00 - 11:15
Webinar

Hensikten med webinaret er å dele erfaringer knyttet til bruk av punktskydata fra ulike plattformer som bil, bane og drone – altså ikke bare begrenset til fly. Vi vil også diskutere potensiell fremtidig anvendelse, spesielt med fokus på vektorisering av ulike kartdata, slik som ledningstraseer.

Webinaret arrangeres 12. desember kl. 09.00-11.15 og du kan melde deg på og følge det på Teams.

Program

Kl. 0900 - 0905: Velkommen, ved Lars Mardal (Kartverket)

Kl. 0905 - 0945: Punktskydata fra bil. Metode og bruksområder, ved Martin Medvec (Statens vegvesen) og Erik Lima (Rogaland fylkeskommune)

Kl. 0945 - 1005: Punktskydata fra tog. Bruksområder, behov og krav til data, ved Marianne Løvås og Håvard Moe (BaneNor)

Kl. 1005 - 1025: Punktskydata fra drone, ved Erik Sundheim (Statnett)

Kl. 1025 - 1045: Punktskydata fra drone, ved Vesa Heikki Jantti (Bodø kommune)

Kl. 1045 - 1100: Lagring i Høydedata.no, ved Liv Trongmo Hognes (Kartverket)

Kl. 1100 - 1115: Tid til spørsmål

Del
XPPT