Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone. Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

09:00 - 11:15
Webinar

Hensikten med webinaret er å dele erfaringer knyttet til bruk av punktskydata fra ulike plattformer som bil, bane og drone – altså ikke bare begrenset til fly. Vi vil også diskutere potensiell fremtidig anvendelse, spesielt med fokus på vektorisering av ulike kartdata, slik som ledningstraseer.

Webinaret arrangeres 12. desember kl. 09.00-11.15 og du kan melde deg på og følge det på Teams.

Program

Kl. 0900 - 0905: Velkommen, ved Lars Mardal (Kartverket)

Kl. 0905 - 0945: Punktskydata fra bil. Metode og bruksområder, ved Martin Medvec (Statens vegvesen) og Erik Lima (Rogaland fylkeskommune)

Kl. 0945 - 1005: Punktskydata fra tog. Bruksområder, behov og krav til data, ved Marianne Løvås og Håvard Moe (BaneNor)

Kl. 1005 - 1025: Punktskydata fra drone, ved Erik Sundheim (Statnett)

Kl. 1025 - 1045: Punktskydata fra drone, ved Vesa Heikki Jantti (Bodø kommune)

Kl. 1045 - 1100: Lagring i Høydedata.no, ved Liv Trongmo Hognes (Kartverket)

Kl. 1100 - 1115: Tid til spørsmål

Share