Webinar: Kunstig intelligens

Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens lovlig og effektiv i oppgaveløsning knyttet til geografisk informasjon? Hvor vil geodata ha betydning? Bli med på webinar i regi av Norge digitalt og få innspill om dette!

09:00 - 12:00
Digitalt

Samordningsgruppen for geografisk informasjon inviterer til webinar om bruk av kunstig intelligens innenfor fagdomenet geografisk informasjon. Webinaret vil ha et strategisk fokus på hvilke muligheter kunstig intelligens skaper, samt hva vi må være bevisste på når vi tar i bruk kunstig intelligens i hverdagen.

Agenda

Ressurser fra akademia vil innlede om hvordan forsknings- og universitetsmiljøet tenker seg utviklingen rundt dette, før Digitaliseringsdirektoratet orienterer om lovverket, nærmere bestemt EUs fordring om kunstig intelligens; AI – Act.

Mesteparten av webinaret er satt av til at privat og statlig virksomhet skal fortelle om sine erfaringer og planer for bruk av AI i sin hverdag. Det vil bli gått inn på hvordan AI brukes opp mot språkmodeller og på geografiske data, og hvordan dette integreres i de digitale verktøyene de har.

Sikri AS, Sopra Steria AS og Geodata AS vil representere privat virksomhet. NGU, NiBIO og Miljødirektoratet representerer statlig virksomhet.

Sett av dagen, og meld deg på nå!

Del
XPPT