Webinar: Kunstig intelligens

Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens lovlig og effektiv i oppgaveløsning knyttet til geografisk informasjon? Hvor vil geodata ha betydning? Bli med på webinar i regi av Norge digitalt og få innspill om dette!

09:00 - 12:00
Digitalt

Samordningsgruppen for geografisk informasjon inviterer til webinar om bruk av kunstig intelligens innenfor fagdomenet geografisk informasjon. Webinaret vil ha et strategisk fokus på hvilke muligheter kunstig intelligens skaper, samt hva vi må være bevisste på når vi tar i bruk kunstig intelligens i hverdagen.

Agenda

Kl. 0900-0905: Velkommen, bakgrunn og formål med dagen ved Knut Bjørgaas, Leder av Samordningsgruppen, Norge digitalt.

Kl. 0905-0925: Hvordan spiller geografiske data en viktig rolle i AI – forskningen? ved Morten Goodwin, Universitetet i Agder.

Kl. 0925-0945: Reguleringer av AI ved Rozemarijn van der Hilst – Ytreland, Digitaliseringsdirektoratet.

Kl. 0945-1055: Hvilke strategier har privat sektor for bruk av AI ved Tonje H. Nordli, Sikri, Kjell Reidar Mydske, Sopra Steria og Astrid Hvattum, Geodata.

Kl. 1055-1155: Eksempler på hvordan offentlig sektor bruker AI innenfor geografiske data i dag ved Martina Bøhme, NGU, Hildegunn Nordheim, NIBIO, og Syver Jahren Petersen og Ragnvald Larsen, Miljødirektoratet.

Kl. 1155-1200: Kort oppsummering av dagen ved Knut Bjørgaas, Leder av Samordningsgruppen, Norge digitalt.

Sett av dagen, og meld deg på nå!

Del
XPPT