Kommune- og fylkesendringer

Her finner du informasjon om de ulike kommune- og fylkesendringene som har blitt gjennomført fra 2017, og veiledning om fremtidige endringer.

Se driftsmeldinger fra matrikkelen som har betydning for gjennomføring av kommune- og fylkesendringer.

Veiledning

JSON-fil med matrikkel- og adresseinformasjon

I forbindelse med kommunereguleringer ved et årsskifte tilbyr Kartverket eksterne brukere, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og adresseinformasjon for de aktuelle områdene som er berørt.

Nyttig

Søk i kommune- og eiendomsendringer

Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger i perioden 2017-2020.

Del