Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kulturminneforvaltning og Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gir flere fordeler i arbeidet med å oppdage, registrere og forvalte våre kulturminner. 

Detaljerte høydedata fra Kartverket bidrar også til mer effektiv og bedre saksbehandling. Se hvordan høydemodellen brukes i kulturminneforvaltning.

Du kan også åpne kartfortellingen i eget vindu for å få bedre navigasjon.

Share