Siste oppdatering

Ny profilmanual for Geovekst

Geovekst-samarbeidet har fått ny logo og designprofil. Designprofilen skal bidra til at Geovekst alltid presenteres på en helhetlig måte. 

Profilmanualen for Geovekst skal så langt det er mulig sikre at alle miljøer i Geovekst følger de samme retningslinjene for utforming av presentasjoner, dokumenter og rapporter. Videre er det gitt føringer for praktisk bruk av profilen.

Vår merkevare er det bildet omgivelsene til enhver tid har av oss. Dette bildet er det i hovedsak vi selv som skaper, og derfor er det viktig at alle bidrar til å forvalte den grafiske profilen riktig. Gjennom dette vil vi bygge en sterkere gjenkjennelse og merkevare for Geovekst-samarbeidet.

Bilde av landskap med ny Geovekst-logo
SAMARBEID: Geovekst-partene skal sammen sikre oppdaterte geografiske data med bakgrunn i partenes samfunnsoppdrag.

Om Geovekst

Geovekst er et norsk offentlig/privat samarbeid om felles forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon for de mest nøyaktige kartdata i Norge. Samarbeidet startet i 1992.

De sentrale partene i Geovekst-samarbeidet er Statens vegvesen, Energi Norge, kommunene, fylkeskommunene, Kartverket, Telenor, landbrukssektoren (NIBIO), NVE og BaneNOR. Det omfatter alle landets kommuner med unntak av Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kontakt

Del
XPPT