Siste oppdatering

Kommunal ajourføring av bygninger og tiltak

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp ved kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

Kommunene har myndighetsoppgaver og driver saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dette forplikter også til å oppdatere matrikkelen og eget saksregister.

Gjennom forvaltningsavtalene (FDV-avtalene) forplikter kommunene seg i tillegg til å ajourholde datasettene FKB-Tiltak og FKB-Bygning med informasjon som kommer inn gjennom saksbehandlingen. Kartverket skal veilede kommunene i dette arbeidet.

Programvarespesifikke veiledere

Det er utviklet programvarespesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder.

Veiledere uavhengig av verktøy

Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Vi har delt inn de viktigste oppgavene ved kontinuerlig ajourhold i fem hendelser som beskrives i tabellen under. Det er laget sjekklister for hver hendelse som skal veilede kommunen gjennom saksgang og føringen i henholdsvis Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning. I tillegg er det laget videoer som demonstrerer prinsippene i Kartverkets programvare FYSAK.

Sjekklistene beskriver minimumskravene til vedlikehold.

Sjekklister for viktige hendelser
Hendelser og sjekklister Datasett Oppgaver/Video
Ny bygning (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
Ny søknadspliktig bygning (RA, IG) - video 1
Ny søknadspliktig bygning (TB,MB,FA) - video 2
Bygningsendring (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
 
Riving av bygning/bygning brent (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR,BR)
Bygg unntatt søknadsplikt (pdf) Matrikkel/Bygning Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt
Tilbygg unntatt fra søknadsplikt
Feilregistrering/retting av bygg (pdf) Matrikkel/Bygning   

 

Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB finner du her:

Del