Siste oppdatering

Kommunal ajourføring av bygninger og tiltak

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp ved kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

Kommunene har myndighetsoppgaver og driver saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dette forplikter også til å oppdatere matrikkelen og eget saksregister.

Gjennom forvaltningsavtalene (FDV-avtalene) forplikter kommunene seg i tillegg til å ajourholde datasettene FKB-Tiltak og FKB-Bygning med informasjon som kommer inn gjennom saksbehandlingen. Kartverket skal veilede kommunene i dette arbeidet.

Programvarespesifikke veiledere

Det er utviklet programvarespesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder.

Generelle veiledere

Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Vi har delt inn de viktigste oppgavene ved kontinuerlig ajourhold i fem hendelser som beskrives i tabellen under. Det er laget sjekklister for hver hendelse som skal veilede kommunen gjennom saksgang og føringen i henholdsvis Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.

Sjekklistene beskriver minimumskravene til vedlikehold.

Sjekklister for viktige hendelser
Hendelser og sjekklister Datasett
Ny bygning (pdf) Matrikkel/
FKB-Tiltak/FKB-Bygning
Bygningsendring (pdf) Matrikkel/
FKB-Tiltak/FKB-Bygning
Riving av bygning/bygning brent (pdf) Matrikkel/
FKB-Tiltak/FKB-Bygning
Bygg unntatt søknadsplikt (pdf) Matrikkel/
FKB-Bygning
Feilregistrering/retting av bygg (pdf) Matrikkel/
FKB-Bygning

 

Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB finner du her:

Del