Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ajourføring av byggtema

Her finner du informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp ved kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning.