Det er om lag 1,3 millioner historiske bilder i arkivet.

Flyfoto kan deles i to typer:

  • vertikalbilder, der bilder tas loddrett ned mot bakken
  • skråbilder, der det tas bilder på skrått ned

Kartverkets sentralarkiv inneholder analoge og digitale vertikalbilder fra hele Norge (utenom Svalbard) tatt fra 1935 fram til i dag. Bilder fra 1935 - 1960 er som regel digitalisert. Andre bilder må digitaliseres på forespørsel.

Det er laget ortofoto av mange eldre bildeserier. Disse finner du gratis på ”Norge i bilder".

Er du interessert i skråbilder, kan du få mer informasjon hos Nasjonalbiblioteket.

Kjøpe flyfoto

Flybildene ble i hovedsak tatt med formål om å lage kart, men bildene kan brukes til mye mer enn det. Vi stiller gjerne våre bilder til disposisjon til ulike formål og er behjelpelig med kompetanse og råd før du bestiller bilder. Informasjonen som våre kunder ønsker å få ut av bildene, er imidlertid veldig individuell. Vi kan derfor ikke gi noen forsikring om hvorvidt den informasjonen som akkurat du er ute etter, finnes i bildene.

Dersom du har behov for ytterligere tjenester som bildetolkning, plotting etc. så anbefaler vi at du først finner kommersielle aktører til dette før du bestiller bilder hos oss.

Bruk lenkene nedenfor når du skal bestille flyfoto.