Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av 6 år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år, avhengig av område.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en 5-årsplan. Det produseres både ortofoto (Ortofoto 50) og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Det foreligger nå ortofoto med bakkeoppløsning 50 cm eller bedre for hele landet, og en er i gang med 2. omløp.

Nå blir alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Revidert plan

Den tidligere gjeldende 5-årsplanen er blitt revidert. Med dagens finansiering reduseres fremdriften på grunn av økte kostnader for omløpsfotograferingen. Derfor presenteres en ny plan som dekker hele Norge fram mot 2025. Det jobbes imidlertid med å øke finansieringen for programmet slik at hele landet kan bli fotografert i løpet av sju år.

I 2017 er det kun Hedmark Sør 2017 som startes. I tillegg videreføres gjeldende kontrakter for disse prosjektene:

  • Hedmark-Nord 2015
  • Sogn 2015
  • Nord-Trøndelag 2016
  • Troms 2016

Det er ikke rom for å videreføre Finnmark 2014 og Varanger 2015 i 2017.

 

Last ned kartet i større format (pdf).