Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Vestland

Kartverket Vestland har ansvar for etablering og drift av ein infrastruktur av geografisk informasjon i Vestland fylke. Vi har kontorstad i Bergen.

Kontakt oss

Besøksadresse i Bergen
Statens hus,
Kaigaten 9, 9. etg.
5015 Bergen

Postadresse
Kartverket Vestland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Vestland
Kartverket Vestland,
Postboks 601 Sentrum,
5806 Bergen

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Ekstrakurs - Forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

På grunn av stor pågang/ datokollisjoner avholdes et ekstrakurs 29. november i samarbeid med Norconsult. Kurset er gratis for kommunene. Påmeldingsfristen er utgått.

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

View More Events

Nyhende

Måløy hamnekart i ny utgåve

Hamnekart nr. 490 «Ulvesundet med Måløy hamn» er oppdatert med nye djupnemålingar fleire stader. I tillegg er det store endringar på lykter og sjømerke. Ny utgåve av sjøkartet gjer tidlegare utgåver ugyldige.

Fire sjøkart i nye utgaver

Hovedseriekartene nr. 28, 40, 102 og 103 er utgitt i nye utgaver. Mange lykter og sjømerker er oppdatert i sjøkartene. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Sjøkart for Sunnhordlandsfjordene i nye utgave

Hovedseriekartet nr. 20, som dekker farvannet i Sunnhordlandsfjordene, er utgitt i ny utgave. Kartet er oppdatert med mange endringer på lykter og sjømerker. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldig.

View More Articles
Share