Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartlegging i Vestland 2024

Det er starta opp fire Geovekst-prosjekt i 2024, med flyfotografering, laserskanning og produksjon av nye kartdata som inngår i det offentlege kartgrunnlaget.

Oversikt

Det er også starta opp to kartleggingsprosjekt i samarbeid med Grunnkart Bergen. Eit prosjekt med FKB-C kartlegging og eit historisk ortofoto-prosjekt er nyleg fullført.

Samnanger Bjørnafjorden 2024

Flyfotografering i Samnanger og Bjørnafjorden kommune. Flybileta vert brukt som grunnlag for konstruksjon av FKB-B kartgrunnlag og til etablering av ortofoto.

Etne Kvinnherad 2024

Flyfotografering i Etne og Kvinnherad kommune. Flybileta vert brukt som grunnlag for konstruksjon av FKB-B kartgrunnlag og til etablering av ortofoto.

Hordaland sør laser 2024

Laserskanning i Etne, Kvinnherad, Samnanger og Bjørnafjorden kommune. Laserdata vert brukt som høgdegrunnlag i Geovekst-prosjekta i desse kommunane, til vedlikehald av nasjonal detaljert høgdemodell (NDH) og til produksjon av høgdekurver.

Voss 2024

Flyfotografering og laserskanning i Voss herad. Flybileta vert brukt som grunnlag for konstruksjon av FKB-B kartgrunnlag og til etablering av ortofoto. Laserdata vert brukt som høgdegrunnlag i Geovekst-prosjektet, til vedlikehald av nasjonal detaljert høgdemodell (NDH) og til produksjon av høgdekurver.

Bergen sør 2024

Flyfotografering i Bergen kommune. Flybileta vert brukt som grunnlag for konstruksjon av FKB-B kartgrunnlag og til etablering av ortofoto.

Bergen sør laser 2024

Laserskanning i Bergen kommune. Laserdata vert brukt som høgdegrunnlag i Geovekst-prosjektet i kommunen, til vedlikehald av nasjonal detaljert høgdemodell (NDH) og til produksjon av høgdekurver.

Historiske ortofoto Vestland, oversikt over flyoppgaver
HISTORISKE ORTOFOTO: Flyoppgåver frå andre runde med historiske ortofoto i Vestland fylke slik dei ligg tilgjengelege i norgeibilder.no. Ill: Kartverket Vestland.

Historiske ortofoto Vestland fylke

Prosjektet er fullført. Dette er andre runde med historiske ortofoto i fylket, og følgjande flyoppgåver er gjort tilgjengelege på norgeibilder.no.

  • 57 flyoppgåver, cirka 12 300 flybilete frå 1980-talet.
  • 20 flyoppgåver, cirka 2 300 flybilete med eldre «nitratfoto» frå 1935-1952.

 

FKB C fjell og kystområder

Prosjektet er fullført, og nye FKB-C kartdata er gjort tilgjengeleg i fjell- og kystområder i kommunane Etne, Kvinnherad, Ullensvang, Kvam, Vaksdal, Modalen, Alver, Masfjorden, Solund, Gulen, Askvoll, Hyllestad, Fjaler, Høyanger, Vik, Lærdal, og Sunnfjord. Det er omløpsfoto som er brukt som grunnlag for etablering av betre kartdata i desse fjell og kystområda som til saman dekker 5878 km2.

Klikk for å sjå heile kartutsnittet.

Prosjektområde FKB-C
FJELL OG KYST: Nykonstruksjon FKB-C er vist med oransje farge. Illustrasjon: Kartverket Vestland.

Om Geovekst-samarbeidet

Det er dei lokale partane i Geovekst-samarbeidet som står bak prosjekta. Nyproduserte data inngår i det offentlege kartgrunnlaget og vert tilgjengeleg mellom anna via:

I tillegg til lokale Geovekst-prosjekt vert det også gjennomført datafangst i Vestland fylke i regi av Kartverket ved:

Share
XPPT