Siste oppdatering

Matrikkelen fra 1891 for Salten og for Norge

Matrikkelen fra 1891 er tilgjengelig for kommunene som tillegger Salten jordskifterett.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

per.ove.rokke@kartverket.no

Salten Jordskifterett har skannet matrikkelen fra 1891 for sine områder og gjort den tilgjengelig på nett:

 • Beiarn
 • Bodø
 • Fauske
 • Gildeskål
 • Hamarøy
 • Meløy
 • Rødøy
 • Røst
 • Saltdal
 • Steigen
 • Sørfold
 • Tysfjord og
 • Værøy

Matrikkelen fra 1891, fra Salten Jordskifterett.

Matrikkelen fra 1891 for hele Norge, (excel) fra Universitetet i Tromsø.

Om matrikkelen

Matrikkelen av 1891 er en revidert utgave av matrikkelen av 1836. Matrikkelen viser også hvem som var eiere i 1891. Den trykte matrikkelen anno 1891 er hjemlet i kongelig resolusjon fra 1886.

Del
XPPT