Siste oppdatering

Beste bruk av geodata 2021

Har du eller din virksomhet utviklet spennende tjenester eller tatt i bruk geografisk informasjon og stedsdata på en god og innovativ måte? Her melder du inn bidrag til konkurransen som Nasjonalt geodataråd og Kommunal-og moderniseringsdepartementet har lyst ut. Siste frist er 21. mai.

Har du spørsmål om konkurransen eller innsending av skjema, kan du kontakte Arvid Lillethun på e-post - arvid.lillethun@kartverket.no.

Innmeldingsskjema

Kategori

Velg kategori *

Du er nødt til å velge én av kategoriene ovenfor.

  • Kommersiell tjeneste eller produkt: En betalbar tjeneste eller produkt utviklet for virksomheter, det offentlige eller allmennheten
  • Tiltak i offentlige sektor: Tiltak som fører til mer effektiv bruk av ressurser, økt deling av data, økt samfunnsnytte og/eller nye tjenester for allmennheten eller næringslivet
  • Løsning som kombinerer data til ny kunnskap: En type geodata brukes sammen med andre geodata eller andre typer data for å fremskaffe ny kunnskap

Beskrivelse

Selvevaluering - gi en kort begrunnelse

Vedlegg

Her kan du laste opp ett eller flere vedlegg som illustrerer løsningen (maks 4 MB per vedlegg)

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Del