Siste oppdatering

Beste bruk av geodata 2022

Har du eller din virksomhet utviklet spennende tjenester eller tatt i bruk geografisk informasjon og stedsdata på en god og innovativ måte? Her melder du inn bidrag til konkurransen som Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og distriktsdepartementet har lyst ut. Siste frist er 7. oktober 2022.

Har du spørsmål om konkurransen eller innsending av skjema, kan du kontakte Ole Magnus Grønli: ole.magnus.gronli@kartverket.no.

Felter merket med * er obigatoriske.

Innmeldingsskjema

Kategori

Velg kategori *

Du er nødt til å velge én av kategoriene ovenfor.

  • Kommersiell tjeneste eller produkt: En betalbar tjeneste eller produkt utviklet for virksomheter, det offentlige eller allmennheten
  • Tiltak i offentlige sektor: Tiltak som fører til mer effektiv bruk av ressurser, økt deling av data, økt samfunnsnytte og/eller nye tjenester for allmennheten eller næringslivet
  • Løsning som kombinerer data til ny kunnskap: En type geodata brukes sammen med andre geodata eller andre typer data for å fremskaffe ny kunnskap

Beskrivelse

Selvevaluering - gi en kort begrunnelse

Vedlegg

Merk: Maks 12 MB til sammen. Her kan du laste opp ett eller flere vedlegg som illustrerer løsningen. Dersom filene ligger på egen nettside eller andre steder på nett, oppfordrer vi til å legge ved lenke dit i stedet for å laste opp vedlegg. Bruk tekstfeltet nedenfor.

Vedlegg
Del
XPPT