Basisdatautvalget skal

  • behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata
  • gi innspill til kurs/ kompetanseheving innen etablering, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av basis geodata
  • videreutvikle rutinene for vedlikeholdsarbeidet innen Geovekst

Kartverkets sentrale informasjon om Geovekst 

Basisgeodatautvalget 2021
Representant forNavnKommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingunn Lysø Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Grong kommune
Kommunene Innherred Jarle Rennan Inderøy kommune
Kommunene Værnes Tove Korneliussen Stjørdal kommune
Kommunene Fosen Tormod Vik Brede Osen kommune
Kommunene Orkdalsregionen John Aune Heim kommune
Kommunene Trøndelag sør Asbjørn Langen Melhus kommune
Kommune Gudmund Melland Trondheim kommune
Landbruket i Trøndelag Gaute Arnekleiv FMTR
Fylkesmannen Lars Petter Løkken (midlertidig) FMTR
Veg (europa- og riksveger) Turid Finstad Statens vegvesen
Veg (fylkesveger) Guri Markhus Trøndelag fylkeskommune
Jernbane Håvard Moe Bane NOR SF
Nettselskapene Roger Espen Tensio TS
Nettselskapene Tor Åge Wågø Tensio TN
Kartverket Lars Mardal KV Trøndelag
Kartverket Alf Egil Aaberge KV Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt KV Trøndelag
Kartverket Anders Østeraas KV Trøndelag

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag: alf.egil.aaberge@kartverket.no og jon.endre.kirkholt@kartverket.no