Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Hva er geodesi

Geodesi er grunnlaget for jordobservasjon: Det er vitenskapen om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse størrelsene.

Alt skjer et sted og alt har en posisjon. Med geodesi vet vi nøyaktig hvor det er, og det ned til millimeteren.

Lær mer om geodesi

Share
XPPT