Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing

Kartverkets sjekkliste til hjelp for kommunene i arbeidet med kommune- og regionreformene.

Sjekklisten gir en oversikt over oppgaver i reformene i IKT-sammenheng. Hver oppgave har en ansvarlig etat og et anbefalt tidsperspektiv med endelig frist. I løpet av sammenslåingsprosessen kan sjekklisten brukes som referanse og ressurs. Sjekklisten er ikke en fullstendig liste, men et referanseverktøy som vil utvides fortløpende.

Laster

Tilpass sjekklisten etter dine preferanser

Fag (velg ett eller flere):

{{getFilterText(activeSubject, filters.SubjectFilters)}}

Oppgaver for:

{{activeDepartment}}

Din liste gjelder for:

Reform
{{getFilterText(activeFilters.ReformFilters, filters.ReformFilters)}}
Iverksetting
{{activeFilters.SelectedYear}}
Fagtilhørighet
{{getFilterTextArray(activeFilters.SubjectFilters, filters.SubjectFilters)}}
Ansvar
{{activeFilters.DepartmentFilters.join(', ')}}

Viser {{tasks.length}} av {{totalTasks}} treff

Laster

{{getYear(task.StartDate)}}

{{getYear(task.EndDate)}}

{{getMonthText(task.StartDate, 0)}}

{{getMonthText(task.EndDate, 0)}}

Nylig oppdatert

{{task.Heading}}

{{getFilterTextArray(task.Reform, filters.ReformFilters)}}

{{getTaskStatusText(task.Status)}}

Fagtilhørighet:

{{getFilterTextArray(task.Subject, filters.SubjectFilters)}}

Ansvar:

{{getJoinedCSV(task.Department)}}

Innsender:

{{getTextOrPlaceholder(task.Ownership)}}

Oppstart:

{{getDateddmmyyy(task.StartDate)}}

Varighet:

{{getMonthSuffix(getMonthsBetween(task.StartDate, task.EndDate))}}

Frist:

{{getDateddmmyyy(task.EndDate)}}
{{addMonths(timeLineStartDate, i).getFullYear()}}

Før du kan starte denne oppgaven, må du fullføre:

"{{dependentTask.Heading}}" "{{dependentTask.Heading}}"