Siste oppdatering

Kommuneendringer 2019

Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved de ulike kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2019.

Ved årsskifte 2018-2019 ble det også flere endringer som følge av kommune- og regionreformene. Rindal kommune endret fylkestilhørighet til Trøndelag, to områder endret kommunetilhørighet og ny administrativ inndeling trådte i kraft på Svalbard.

Her følger en oversikt over de tekniske endringene i matrikkelen som trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2019:

Del
XPPT