Siste oppdatering

Kommuneendringer 2017

Her er oversikt over endringene i kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2017.

Sandefjord kommune

Nytt kommunenummer: 0710

Kartverket har laget en parameterfil for nye Sandefjord kommune. Denne filen inneholder matrikkelinformasjon for de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke og informasjon som gjelder etter sammenslåing. Filen inneholder også informasjon om areal som grensejusteres fra Stokke til Tønsberg kommune.

Parameterfil for kommunesammenslåing Sandefjord, Andebu og Stokke (.xlsx).

Grensejustering mellom Sandnes og Sola

Ved Fylkesmannen i Rogalands vedtak 20. desember 2015 (PDF) ble det besluttet å overføre et areal på ca. 350 dekar fra Sandnes kommune til Sola kommune.

Parameterfil for kommunegrenseendring Sola og Sandnes (.xlsx).

Del
XPPT