Siste oppdatering

Kommune- og fylkesendringer 2018

Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som ble iverksatt 1. januar 2018.

Nedenfor følger en oversikt over endringene som ble gjort i matrikkelen da de første kommunene og fylkene i reformen slo seg sammen 1. januar 2018.

Larvik

Nytt kommunenummer: 0712.

Larvik kommune hadde gårdsnummer i tusen-nummer serie, etter tidligere kommunesammenslåing. Lardal hadde tradisjonell gårdsnummer serie som startet med gårdsnummer 1. I sammenslått kommune vil man i all hovedsak beholde gårdsnummer som i dag. Litt avvik fra dette på spesial-eiendommer som f.eks veg.

Her kan du se parameterfil for Larvik kommune (xls).

Færder

Nytt kommunenummer: 0729

I tidligere Nøtterøy beholder man gårdsnummer i sammenslått kommune, mens man i tidligere Tjøme kommune har fått et tillegg på 200 på gårdsnummer, dvs at gnr 1 i Tjøme ble gnr 201 osv. i Færder kommune. I tillegg fikk man endringer på spesialeiendommer, som f.eks veg for hele nye Færder kommune.

Her kan du se parameterfil for Færder kommune (xls).

Holmestrand

Nytt kommunenummer: 0715

I tidligere Holmestrand kommune beholder man gårdsnummer i sammenslått kommune, mens tidligere Hof kommune har fått et tillegg på 200 på gårdsnummer, dvs at gnr 1 i tidligere Hof ble gnr 201 osv. i Holmestrand kommune. I tillegg fikk man endringer på spesialeiendommer, som f.eks veg for hele nye Holmestrand kommune.

Her kan du se parameterfil for Holmestrand kommune.

Indre Fosen

Nytt kommunenummer: 5054

I tidligere Rissa kommune beholder man gårdsnummer i sammenslått kommune, mens tidligere Leksvik kommune fikk et tillegg på 200 på gårdsnummer, dvs at gnr 1 i tidligere Leksvik ble gnr 201 osv. I Indre Fosen kommune. I tillegg fikk man endringer på spesialeiendommer, som f.eks veg for hele nye Indre Fosen kommune.

Her kan du se parameterfil for Indre Fosen kommune.

Nye Trøndelag fylke

Sør- og Nord-Trøndelag ble som første fylker ut slått sammen til nye Trøndelag fylke 01.01.18. Her kan du se oversikten over nye fylkes- og kommunenummer i Trøndelag fylke, i et brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (PDF).

Del
XPPT