Siste oppdatering

Peronsvernerklæring for appen Hvor? – Kartverkets offline turkart

Kartverket utvikler og publiserer appen «Hvor? – Kartverkets offline turkart», og er ansvarlig for håndtering av personopplysninger som oppstår gjennom bruk av våre tjenester, apper og nettsider.

Personopplysninger i app-en «Hvor?»

Appen «Hvor? – Kartverkets offline turkart» krever ingen registrering av brukerkonto for å brukes, og inneholder heller ingen funksjonalitet for dette. Ingen personopplysninger lagres hverken lokalt på enheten eller hos Kartverket. 

Posisjonsdata

Appen «Hvor? – Kartverkets offline turkart» kan vise deg posisjonen din i kartbildet, og opprette en sporlogg for å vise deg hvor du har gått og hvor langt du har beveget deg.

Disse posisjonsdataene benyttes kun lokalt på din enhet og deles ikke med Kartverket eller andre. Informasjonen blir heller ikke lagret, og slettes når du avslutter sporingen eller slår av posisjonsvisning.

Visning av posisjon av i kartbildet gjøres kun når er app-en er aktiv og i bruk. For at sporloggingen skal fungere må app-en også kunne spore posisjonen din i bakgrunnen. Det vil si at app-en registrerer posisjonen også når app-en eller enheten ikke er aktiv. Denne bakgrunnsporingen foregår kun når sporingslogging er aktivisert. 

I tillegg kan du lagre posisjoner under «Mine steder». Disse posisjonene lagres kun lokalt på din enhet og blir ikke delt med Kartverket eller andre. Du kan selv slette disse posisjonene når du vil.

Du kan lese mer i Kartverkets personvernerklæring om hvordan vi behandler personopplysninger og informasjon om brukerne våre og besøkende på nettsidene våre. 

Del
XPPT