Siste oppdatering

Norske fylke og kommunar

Her er oversikta over Noregs fylke og kommunar, med fylkesnummer og kommunenummer.

Frå 1. januar 2024 er det 15 fylke og 357 kommunar i Noreg.

Her finn du informasjon om kommune- og fylkesgrensene. Du kan også lese meir om kommune- og fylkesdelinga på regjeringa sine nettsider.

Datasett

Her kan du finne informasjon om Kartverkets datasett med kommunar, fylke, kretsar og maritime grenser.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen. 

Sjå oversikt over norske kommunar og fylke

Del
XPPT