Siste oppdatering

100 største øyene i Noreg

Veit du kva for øyer som er størst i Noreg? Vi har laga ei oversikt med dei 100 største øyene i Noreg.

Den norske øygruppa Svalbard er ikkje med i utrekninga. I så fall ville Spitsbergen, Nordaustlandet og Edgeøya blitt rangert som dei tre største øyene.

Utrekningsgrunnlaget er primær kystkontur frå mai 2014.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen.

Se oversikt over de største øyene i Norge

Del
XPPT