Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

100 største øyene i Noreg

Veit du kva for øyer som er størst i Noreg? Vi har laga ei oversikt med dei 100 største øyene i Noreg.

Den norske øygruppa Svalbard er ikkje med i utrekninga. I så fall ville Spitsbergen, Nordaustlandet og Edgeøya blitt rangert som dei tre største øyene.

Utrekningsgrunnlaget er primær kystkontur frå mai 2014 og at øy er definert som eit landområde omkransa av stilleståande vatn.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen.

Se oversikt over de største øyene i Norge

Share
XPPT