Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartverket sine logoar

Logoen til Kartverket finst i to utgåver: Som ståande (med tekst under merke) og som liggande (med tekst til høgre).

Logoen finnast i ulike variantar og filformat. Last ned ønskt format nedanfor. Ta kontakt med marknads- og kommunikasjonsavdelinga i Kartverket viss du treng logo i anna format.

Kartverkets logo – ståande

Logo ståande, RGB-fargar

Logo Kartverket
Logo i pixelgrafikk (PNG-fil) og RGB-fargar, brukast på skjerm

Logo ståande, WEB-fargar

Logo Kartverket
Vektorgrafikk (SVG-fil) og web-fargar, brukast på nettsider og appar. Logoen er i kjeldekode og med fargar i hexadesimal.

Logo stående, CMYK-fargar

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil) og CMYK-fargar, brukast til trykksaker i firefarge-trykk.

Logo stående, CMYK-fargar, kvit tekst og ramme

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil) med kvit ramme og kvit tekst. Brukast til trykksaker i firefarge-trykk, og på mørk botnfarge.

Logo ståande, PMS-fargar

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), og PMS-fargar (Pantone). Denne logoen er for trykksaker eller tekstil som brukar eksakte fargar. Logoen er set opp med tre fargar: Svart, grøn pantone 354, blå pantone 293.

Logo ståande, PMS-fargar, kvit ramme og tekst

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), og PMS-fargar (Pantone). Denne logoen er for trykksaker eller tekstil som brukar eksakte fargar. Brukast på mørk botnfarge. Logoen er sett opp med tre fargar: Kvit, grøn pantone 354, blå pantone 293. 

Logo ståande, svart

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun svart farge. 

Logo ståande, kvit

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun kvit farge. Brukast på mørk botnfarge.

Kartverkets logo – liggande

Logo liggande, RGB-fargar

Logo Kartverket
Logo i pixelgrafikk (PNG-fil) og RGB-fargar, brukast på skjerm.

Logo liggande, WEB-fargar

Logo Kartverket
Vektorgrafikk (SVG-fil) og web-fargar, brukast på nettsider og appar. Logoen er i kjeldekode og med fargar i hexadesimal.

Logo liggande, CMYK-fargar

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil) og CMYK-fargar, brukast til trykksaker i firefarge-trykk.

Logo liggande, svart

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun svart farge. 

Logo liggande, kvit


Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun kvit farge. Brukast på mørk botnfarge.

Share
XPPT