Siste oppdatering

Nordisk befaring av Treriksrøysa

Tre land, fire grensekommisjoner og tre landegrenser! Felles befaring ved verdens nordligste treriksrøys ble nylig markert med alle tre landenes grensekommisjoner til stede.

Godt vennskap, lange tradisjoner og felles mål om å restaurere og måle inn riksgrensene med moderne utstyr ligger til grunn når Norge går opp grensa med Sverige fra 2020–2024 og med Finland fra 2022–2025.

Norge hadde to grensekommisjoner til stede på 69 grader nord – en til den norsk-svenske grenseoppgangen og en til den norsk-finske, mens svenskene og finnene stilte opp med hver sin grensekommisjon. 

Møte ved Treriksrøysa, der Norge, Finland og Sverige møtes i ett og samme punkt. Fra venstre: Johnny Welle, Anne Guro Nøkleby, Anita Horvei, Susanne Ås Sivborg og Matti Sarasmaa.
VERDENS NORDLIGSTE TRERIKSRØYS: Felles kommisjonsmøte og befaring ved Treriksrøysa, der Norge, Finland og Sverige møtes i ett og samme punkt. Fra venstre: kartverkssjef og grenseoverkommissær Johnny Welle; grensekommissær Anne Guro Nøkleby, Kartverket; grenseoverkommissær Anita Horvei, Kartverket; generaldirektør Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet; Matti Sarasmaa, Gränsbevakningsväsendet. Foto: Synne Storvik

Viderefører tradisjonen fra 1700-tallet

Treffpunktet for grensekommisjonene var på Treriksrøysa, som ble oppført i 1897, markerer at Norges, Sveriges og Finlands riksgrenser møtes i ett og samme punkt – derav navnet Treriksrøysa. Dette er forøvrig det eneste punktet i Norge der du på stedet fritt kan gå inn i alle tre land. Arbeidet med grenseoppgangen har lange tradisjoner.

– Det er viktig symbolsk at vi kan samles her på Treriksrøysa og fortsette tradisjonen med felles grenseoppganger med både våre svenske og finske kollegaer. Dette er tradisjoner etablert på 1700-tallet, som i tillegg til dype røtter symboliserer et godt naboskap, sier grenseoverkommissær og kartverkssjef Johnny Welle.

Han la vekt på det det gode vennskapet som Norge har etablert med både Sverige og Finland gjennom tidene. Den svenske kollegaen og grenseoverkommissæren var enig.

– Det er viktig at vi har en god relasjon med våre tilgrensende land, der vi er enige om hvor våre landegrenser går. Felles grenseinspeksjoner og kommisjonsmøter er et tegn på godt vennskap mellom Norge, Finland og Sverige, sier grenseoverkommissær og generaldirektør, Susanne Ås Sivborg i Lantmäteriet.

Entydige landegrenser

Felles kommisjonsmøte og felles befaring på den nyrestaurerte Treriksrøysa – et arbeid som ble utført av svenskene tidligere i august. Nymalt i gult skinte den om kapp med sola på 69 grader nord.

På programmet stod også synbefaring for deler av den norsk-finske riksgrensen med helikopter. Status på riksrøyser, oversikt over grensegatene og befaring av Tanavassdraget ble gjort fra lufta.

– Det er viktig at riksgrensen dokumenteres og markeres ute i terrenget på et entydig vis, sier Jyrki Lämsä sjef for topografisk kartlegging i det finske Lantmäteriverket

Riksgrensen mellom Norge og Finland er rundt 736 kilometer lang. Mens riksgrensen mellom Norge og Sverige er 1630 kilometer lang, og er Europas lengste riksgrense på land mellom to nasjoner. 

Anders Østeraas og Tor Erik Bakke står ved Treriksrøysa på 69 grader nord. Foto.
BEFARING: Sekretær Anders Østeraas i den norsk-finske grensekommisjonen og feltleder Tor Erik Bakke fra Kartverket på befaring på 69 grader nord. Foto: Synne Storvik

Gjøres hvert 25. år

Felles for den norsk-finske og den norsk-svenske grenseoppgangen er å fastslå og markere grensen i terrenget og dokumentere grensas gang. I terrenget ryddes en grensegate på fem meters bredde, grensemerker repareres, riksrøyser pusses og males, skilt settes opp eller repareres, og grensemerkenes posisjon måles inn med moderne teknologi (GNSS).

Arbeidet med den norsk-finske grenseoppgangen skal være ferdig i 2025, mens den norsk-svenske grenseoppgangen skal ferdigstilles i 2024.

Del
XPPT