Siste oppdatering

Etterlengtet internasjonal samling for verdensarven Struves Meridianbue

Endelig kunne den internasjonale koordineringsgruppa om Struves meridianbue samles igjen. Fra 20.–21. september fikk representanter fra Norge, Sverge, Finland, Estland, Ukraina, Latvia, Litauen og Moldova diskutere verdensarven.

Selv om noen fulgte konferansen via Teams, var flere begeistret over at de nå kunne møtes fysisk i Alta.

– Det har vært flott og det er fint å ha et fysisk møte. Jeg er glad for at vi kan være samlet og ha gode diskusjoner ansikt til ansikt med kollegaer, sier Karin Kollo, Instituttleder for geodesi i Estland.

Gjennom to fulle dager fikk representantene i koodineringsgruppa diskutere hvordan man fremover skal forvalte og vedlikeholde verdensarven Struves meridianbue.

Gruppebilde av representanter fra Norge, Finland, Sverige, Estland og Latvia foran Meridianstøtten i Hammerfest. Foto: Louise Larsen
MÅLEPUNKT: Representanter fra Norge, Finland, Sverige, Estland og Latvia foran Meridianstøtten i Hammerfest som symboliserer det nordligste målepunktet i Struves meridianbue. Foto: Louise Galapati Larsen

Struves meridianbue var et prosjekt satt i gang av Friedrich Georg Wilhelm von Struve for å måle nøyaktig jordens form og størrelse. Dette ble gjort ved å måle vinkler i trigonometriske punkter fra Hammerfest til Svartehavet. Denne kjeden strekker seg gjennom de nevnte landene i tillegg til Russland og Belarus som naturligvis ikke var til stede.

Dette var den første storskalerte vitenskapelige oppmålingen i verden og har siden 2005 vært oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Konklusjonen ble til slutt å styrke samarbeidet mellom ulike fagsektorer og å utarbeide en felles forvaltningsplan for alle Struve-landene.

Flere av representantene fikk også være med på utflukter blant annet til Alta museum, verdensarvsenteret for bergkunst. Her fikk de en privat omvisning for å se helleristningene laget av jeger/fangstfolk for ca. 7000 til 2000 år siden. Videre gikk turen opp til fjellet Lille Raipas i Alta kommune som utgjør et av punktene på Struves Meridianbue.

En griuppe mennesker samlet på fjellet Lille Raipas i Alta som  Alta som utgjør et av punktene på Struves Meridianbue. Foto: Louise Galapati Larsen
FJELLTUR: Det ble en frisk høsttur opp på fjellet Lille Raipas, som utgjør et av punktene på Struves Meridianbue. Foto: Louise Galapati Larsen
Del
XPPT