Siste oppdatering

Avvikling av ettertidsdata i RINEX 2.11-format

Fra 1. juni 2021 vil Kartverket ikke lenger produsere nye ettertidsdata i formatet RINEX 2.11.

Dette betyr at ETPOS-tjenesten kun vil bli oppdatert med RINEX 3-filer fra denne datoen. 

De som i dag har behov for data i RINEX 2.11-format, bes undersøke om programvare kan oppgraderes til å håndtere det nye formatet, alternativt kan nedlastede data konverteres til RINEX 2.11 ved hjelp av verktøy som GFZRNX (GFZ Data services):

Thomas Nischan (2016): GFZRNX - RINEX GNSS Data Conversion and Manipulation Toolbox

Del
XPPT