Siste oppdatering

Nye episoder i Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tok i oktober 2020 i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Nå er de ute med to nye episoder av denne.

De to nye episodene fra Matrikkelpodden ligger ute sammen med tidligere episoder. Det er mulig å abonnere på podkasten slik at du får varsel når det legges ut nye episoder.

Der det så langt har vært fokus på prosjektet masterplan matrikkel, er tema for de to nyeste episodene knyttet til koronasituasjonen og matrikkelens samfunnsrolle.

Den ene episoden heter Oppmålingsforretning i koronaens tid, og den tar for seg hvordan man kan tilpasse jobben med oppmålingsforretninger til utfordringer med korona.

Den andre heter Matrikkelen som felleskomponent og tar for seg hvilken rolle matrikkelen har i samfunnet, og om den har noen betydning for oss som enkeltpersoner.

Her kan du lese mer om matrikkelen som er Norges offisielle eiendomsregister.

Her kan du lese mer om Masterplan matrikkel.

Del
XPPT