Siste oppdatering

Tilbyr digitalt matrikkelføringskurs ut 2020

Kartverket tilbyr del to i matrikkelføring som et e-læringskurs ut 2020 for de som skal føre matrikkelen.

Kartverket erstatter den tradisjonelle fysiske tre-dagers samlingen på matrikkelføringskursets andre del med digitalt e-læringskurs ut 2020. Dette for å ta hensyn til den usikre situasjonen rundt korona som Norge står midt oppi nå.

Kurs før eksamen

Fra januar 2020 ble også første del i matrikkelføringskurset lansert som et e-læringskurs. Når både del 1 og 2 av matrikkelføringskurset er gjennomført, får deltakerne rett til å ta eksamen. For Kartverket som kursarrangør er det viktig at deltakerne får et digitalt kurstilbud som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet, og det settes derfor opp som heldigitalt kurs ut 2020.

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra deltakerne fram til nå er positive: «Bra med digitalt kurs. Tilgjengelige og flinke kursholdere. Bra med detaljert oppgavetekst og tilhørende videoer», heter det i en av kommentarene fra deltakerne.
Kommunene får økt kompetanse på matrikkelføring for alle som gjennomfører kurset, samtidig som de sparer penger på reisekostnader.

Informasjon om kurset.

Kursoversikt.

Del
XPPT