Siste oppdatering

Matrikkelklienten tar i bruk ID-porten og Maskinporten

Det er økt oppmerksomhet om matrikkelen og datasikkerhet. Dette gjelder både sikkerhet for hvem som har tilgang til å lese data og til å endre data. Fra 23. februar 2021 tas derfor i første omgang ID-porten i bruk inn mot matrikkelklienten.

Informasjon fra matrikkelen benyttes av offentlige myndigheter i forbindelse med myndighetsutøvelse som enkeltvedtak. Informasjonen benyttes av private aktører i forbindelse med tjenesteproduksjon. Og informasjonen benyttes av eiere og rettighetshavere selv, og er viktig informasjon for at de kan verne om sin eiendomsrett.
Det er derfor viktig å ha sikkerhet både for hvem som har tilgang til den av matrikkelinformasjon det er knyttet tilgangsbegrensninger til. Og det er viktig å ha sikkerhet for at informasjonen bare kan oppdateres av de konkrete personene og systemene som er godkjent for føring og oppdatering i matrikkelen.

Kartverket har vurdert forskjellige løsninger for sikker autentisering for våre systemer. Det følger av strategien for ID-porten at de skal legge til rette for sikker autentisering av ansatte. ID-porten er en nasjonal felleskomponent. Det følger av "Digital agenda for Norge" at offentlige virksomheter skal benytte nasjonale felleskomponenter der dette er hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kartverket har derfor valgt, også for matrikkelklienten, å bruke ID-porten til sikker autentisering fremover. I neste omgang også ta i bruk Maskinporten.
Bruk av ID-porten medfører blant annet at alle i kommunene og Kartverket som fører informasjon i matrikkelen, uavhengig av om de benytter Kartverkets klient eller andre matrikkelklienter, må benytte egen eID for å logge seg på matrikkelklienten gjennom ID-porten. Og det samme gjelder for ansatte som skal logge seg på for å lese informasjon gjennom matrikkelklienten.

Vi kommer tilbake i neste nyhetsbrev med mer informasjon om matrikkelklienten, ID-porten, Maskinporten og konsekvenser.

Del
XPPT