Siste oppdatering

Kartverket lanserer matrikkelpodden!

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgruppen er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

– Jeg er imponert over kreativiteten til Janne og Leikny. Dette er fagformidling med høy kvalitet. Jeg synes det er veldig bra at vi tenker nye formidlingskanaler for å nå ut med betydningen av matrikkelen, sier matrikkelsjef Lars Elsrud.

Matrikkel til folket

Podvertene ønsker å fremme betydningen av masterplan matrikkel, som er et treårig prosjekt. Målet er å arbeide for en mer moderne matrikkel og bidra til blant annet å bedre datakvaliteten i matrikkelen.

– I første omgang er matrikkelpoden en del av masterplan matrikkel, og vi ønsker å bruke den blant annet for å forklare tiltakene og diskutere litt løst rundt datakvalitet. Hva dette kan bli på sikt får vi ta litt etter hvert, sier podvert Leikny Gammelmo, som er en av initiativtakerne til matrikkelpodden.

Flere episoder i ermet

Med faget i bunn kaster Janne og Leikny seg over mikrofonene. Det er relativt lite utstyr som skal til, når en podcast skal lages. Det handler om å ha en god idé og mikrofon eller telefon. Podvertene mener at korte samtaler over aktuelle tema er en fin måte å formidle på. De bobler over av gode ideer til flere episoder av matrikkelpodden.

Kommunikasjon er viktig

Kommunikasjon og formidling er en viktig oppgave i prosjektet masterplan matrikkel. Matrikkelpodden er en del av kommunikasjonsaktivitetene i prosjektet. Målet er å kommunisere tema matrikkel på en lettfattelig og forståelig måte. Målgruppen er folk i fagmiljøet og "mannen i gata". Hvor godt de ulike gruppene treffes vil avhenge av tema for den aktuelle episoden.

Prosjektet jobber også med å lage en egen side om datakvalitet, myter og nytteberegning på nye kartverket.no. Matrikkelpodden publiseres på Kartverkets Geopodden og er tilgjengelig på Soundcloud.

Del
XPPT