Siste oppdatering

Årelang innsats i Georgia er nå over

Med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet har Kartverket de siste åtte årene jobbet sammen med Georgias National Agency of Public Registry (NAPR). Nå har prosjektet kommet til veis ende.

Prosjektet har levert flybilder, høydemodell og digitale grunnkart for 2/3 av landet eller 40 000 kvadratkilometer. Disse dataene har dannet grunnlag for den nasjonale geodata infrastrukturen. Dataene er allerede tatt i bruk i det statlige privatiseringsprogrammet samt for mange andre formål som kulturminnevern, forsvar og utarbeidelse av reguleringsplanforslag. De siste tre månedene har prosjektet jobbet med kommunikasjonsplan og «exit»-strategi» og utviklet en bærekraftig forretningsmodell for effektivt vedlikehold av geografiske data.

En av prosjektets aktiviteter inkluderte kunnskapsoverføring, opplæring og rådgivning knyttet til nasjonal rapportering på FNs bærekraftsmål. I tillegg har prosjektet laget handlingsplan for nasjonal geodatainfrastruktur som inkluderer 52 tiltak og 75 dokumenterte brukerhistorier i tråd med Georgias strategier og nasjonale planer. Handlingsplanen ble utviklet basert på en sosioøkonomiskanalyse som belyste økonomiske gevinster ved bruk av geodata i Georgia.

Prosjektet har også bygget opp teknisk og profesjonell kapasitet hos NAPR for å lagre, vedlikeholde og dele geografiske data med brukere. Dataene er tilgjengelige på internett og via mobilapplikasjonen Georgia Maps som ble lansert på avslutningsarrangementet i Tbilisi 24. mai.

Prosjektet har levert konkrete resultater og nådd planlagte mål. NAPR som organisasjon har vokst profesjonelt og teknisk og har tatt eierskap til alle leveranser. Alle prosjektresultater er i gode hender.

Del
XPPT