Siste oppdatering

Brandallaguna er fortsatt en hotspot for fuglelivet

Byggingen av det nye jordobservatoriet på Svalbard har ikke påvirket fuglelivet i Ny-Ålesund. Det konkluderer Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en fersk rapport om fugleovervåkingen som har pågått i sju år.

Hovedfunnet i rapporten er at det ikke er noen statistisk signifikante effekter av anlegget og inngrepet ved Brandallaguna i Ny-Ålesund.

– Det har gått bra. Det betyr at utviklingen i området har vært tilnærmet lik utviklingen i kontrollområdet fra førfasen til anleggs- og driftsfasen, forteller Børge Moe, seniorforsker i NINA.

Overvåkingen viser at det har vært en nedgang i antall hekkende tyvjo og vadere i det berørte området ved Brandal. Men det har det også vært i kontrollområdene, og NINA konkluderer med at nedgangen skyldes naturlig variasjon og regner det ikke som negativ effekt av anlegget.

Moe forteller at NINA hadde en formening om at Brandallaguna var et sterkt fugleområde. Overvåkingen har bekreftet dette.

– Den er enda viktigere enn vi har trodd før. Det er et viktig område i Ny-Ålesund, både med artsrikdom og antall fugl. En hotspot, sier Moe.

" width=
GODT SAMARBEID: NINAs Børge Moe og Kartverkets Frode Koppang på befaring i Ny-Ålesund i 2015. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Godt samarbeid

– Jeg er glad for å lese at byggingen av det nye jordobservatoriet ikke har hatt noen innvirkning på fuglelivet. Det er gledelig at vi har fått det til etter intensjonene, sier Per Erik Opseth, direktør for geodesidivisjonen i Kartverket om rapportens konklusjoner.

Opseth mener nøkkelen til suksess skyldes samarbeidet med dyktige rådgivere i NINA.

– Det kunne ikke gått bedre, sier Opseth.

Tilsvarende er NINA fornøyd med samarbeidet med Kartverket.

Kartverket har vært profesjonell og lydhør for innspill og har hatt et ønske om å gjøre det så bra som mulig, sier Moe.

" width=
VIKTIG RAPPORT: Direktør Per Erik Opseth i Kartverket er glad for at det nye geodetiske jordobservatoriet ikke har hatt noen innvirkning på fuglelivet. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Sterkt miljø for fugleforskning

Han legger til at lang overvåking kombinert med kontrollområder gir gode svar. Det har også vært viktig å bruke den høye kompetansen som finnes på fugleforskning i Ny-Ålesund.

NINA forskere Børge Moe og Sveinn Are Hanssen står bak overvåkingsprogrammet og rapporteringen, mens Norsk Polarinstitutts forsker Geir Wing Gabrielsen og Universitetet i Groningens forsker Maarten J.J.E. Loonen har vært med på feltarbeid.

" width=
HOTSPOT: Norges nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund er bygget i et område med mye fugleliv. Nå konkluderer fugleforskere at det har gått bra. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Oppfølging av miljøvilkår

NINA-rapporten om fuglelivet er den siste rapporten som Sysselmesteren på Svalbard har bestilt i oppfølgingen av miljøvilkårene for bygging av nytt jordobservatorium. I vår konkluderte også NINA i en rapport om hvordan den grønne utbyggingen knyttet til terreng og vegetasjon med avgrensing av arealer og flytting og lagring av toppmasser har vært vellykket.

– Observatoriet fremstår fint i terrenget. Når det først skulle bygges så stort er jeg positivt overrasket over at det er laget så skånsomt, sier Moe. 

Les også:

Del
XPPT