Siste oppdatering

Geodata for nytt interaktivt kart for Georgia

Kartverkets utviklingssamarbeid bidrar til rask implementering av ny teknologi.

Nylig ble et nytt interaktivt kart lansert i Georgia. Maps.gov.ge er en multifunksjonell nettbasert kartviser (map viewer). Den bruker de nyeste geodataene - ortofoto- og topografiske kart, som ble levert av Kartverkets prosjekt «Maps for Sustainable Development». Dette ble fremstilt som hovedsak i National Agency of Public Registry of Georgia (NAPR) sitt siste nyhetsbrev.

Nå har Kartverket og NAPR inngått en institusjonell samarbeidsavtale for utvikling av en mobilapplikasjon for Maps.gov.ge.

Utviklingen vil bli gjort internt av NAPRs IT-avdeling. Dette vil sikre bærekraft og eierskap til produktet. Dr. Lesley Arnold, direktør for Geospatial Frameworks, Australia, vil lede utviklingen på vegne av Kartverket. Hun skal ikke bare gjøre kvalitetssikring, men også overføre kunnskap om hvordan man implementerer og leder prosjekter ved hjelp av Prince2-metodikken.

Mobilapplikasjonen blir ferdig allerede i april. Med dette blir hovedmålet med Kartverkets prosjekt i Georgia, å gjøre alle geografiske data tilgjengelige til brukere, oppnådd. 

Del
XPPT