Siste oppdatering

Vil hedre innovativ bruk av geografisk informasjon

Geografisk informasjon kan være grunnlag for nye forretningsmodeller, bedre beslutninger og innovative løsninger. Nå ønsker Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet å hedre de beste og mest innovative eksemplene på bruk av geografisk informasjon og stedsdata.

Fakta Geodata og nasjonalt geodataråd

Geodata er data med direkte eller indirekte referanse til et bestemt sted. Det kan være adresser, grenser, stedsnavn, høyder og terreng. Geografisk informasjon, stedsdata, kartdata og geodata blir ofte brukt sammen.

Geodata finner du på Geonorge.

Regjeringens geodatastrategi har som mål at Norge skal være ledende i bruk i av geodata.

Nasjonalt geodataråd er nedsatt av regjeringen og skal sikre godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

— Vi vet at det skjer mye spennende på dette området og at det skapes mye nytt og innovativt. Det ønsker vi å løfte frem, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og andre som har utviklet en løsning hvor geografisk informasjon er en viktig ingrediens, oppfordres til å bli med i konkurransen ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Det kan være en app eller en annen publikumsløsning, men også et fagsystem eller et saksbehandlingsverktøy.

— Vi ønsker å oppmuntre til innovativ bruk av stedsdata i løsninger som kan bidra til mer verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Astrup.

I vurderingene av bidragene vil det blant annet bli lagt vekt på at løsningene er innovative, har stor nytteverdi og gevinstpotensial, og at de bidrar til skape et bedre kunnskapsgrunnlag og en bærekraftig utvikling. Det er en forutsetning at løsningene er publisert etter juni 2020. Vinnerne vil i tillegg til diplom og heder og ære få 30 000 kroner.

Det blir delt ut diplom i tre kategorier:

  • Beste kommersiell tjeneste eller produkt
  • Beste tiltak i offentlige sektor
  • Beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap

Hvert forslag vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Innovativ bruk av geodata – nyskapende
  • Fører til verdiskaping eller nytte for brukerne
  • Mulighet for gjenbruk hos andre eller i andre løsninger
  • Løsninger eller aktivitet har kobling til bærekraftsmålene

Frist for å melde seg på konkurransen er 21. mai, og vinnerne kåres i august. Det er geodatarådet som vurderer eksemplene.

Send inn ditt bidrag til konkurransen her

Se temaside med bidragene som kom inn i 2020

Del
XPPT