Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverkets identitet

Målet med vår identitet er å sikre et helhetlig uttrykk på tvers av alle kanaler. Merkevarebygging handler om å skape tillit. Kartverket skal yte kompetanse, service og kvalitet, og skal assosieres med disse verdiene.

XPPT