Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for basis geodata for Vestfold og Telemark fylke

Utvalget (AU-BASIS) behandler saker tilknyttet etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata (Felles Kart dataBase og Matrikkel). Representantene til utvalgene pekes ut av rettighetshaverne. Eventuelle representanter for andre parter kan delta, der dette er naturlig.

Utvalgets mandat

Utvalget gir innspill til geodataplanen innenfor basis geodata, og gjør egne beslutninger i rene Geovekst-saker. Utvalget er i tillegg en arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene.

AU-Basis skal i 2022 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i august/ september.

 

Medlemmer av arbeidsutvalg for basis geodata 2022
Representant for Navn Kommer fra
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark/ Landbruket Knut Sindre Vale Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Fylkeskommunen Knut Dammen Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen region sør
Kommunene Anna Svalbjørg Midt-Telemark kommune (Midt-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Solveig U. Hagen Vinje kommune (Vest-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Per Erik Larsen Sandefjord kommune
Kommunene Øyvind Bakken Porsgrunn kommune (Grenland-samarbeidet)
Kommunene Kristoffer Brekke Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet, Vestfold)
Kommunene Odd Arne B. Ludviksen Larvik kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet Jon Arne Trollvik (leder) Kartverket Vestfold og Telemark, Geovekst
Norge digitalt sekretariatet Arnulf Haugland Kartverket Vestfold og Telemark, Matrikkel
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark, Felles KartdataBase (FKB)
Del