Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for basis geodata for Vestfold og Telemark fylke

Utvalget (AU-BASIS) behandler saker tilknyttet etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata (Felles Kart dataBase og Matrikkel). Representantene til utvalgene pekes ut av rettighetshaverne. Eventuelle representanter for andre parter kan delta, der dette er naturlig.

Utvalgets mandat

Utvalget gir innspill til geodataplanen innenfor basis geodata, og gjør egne beslutninger i rene Geovekst-saker.

Utvalget er i tillegg en arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene.

AU-Basis skal i 2021 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i august/ september.

 

Medlemmer av Arbeidsutvalg for basis geodata 2021
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark/ Landbruket Knut Sindre Vale Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Fylkeskommunen Knut Dammen Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen region sør
Kommunene Anna Svalbjørg Midt-Telemark kommune (Midt-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Solveig U. Hagen Vinje kommune (Vest-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Per Erik Larsen Sandefjord kommune
Kommunene Øyvind Bakken Porsgrunn kommune (Grenland-samarbeidet)
Kommunene Christopher Dymek Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet, Vestfold)
Kommunene Odd Arne B. Ludviksen Larvik kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet Ingrid T. Nilsen (leder) Kartverket Vestfold og Telemark, Geovekst (leder)
Norge digitalt sekretariatet Arnulf Haugland Kartverket Vestfold og Telemark, Matrikkel
Norge digitalt sekretariatet Hilde Kjeldby Kartverket Vestfold og Telemark, Felles KartdataBase (FKB)
Norge digitalt sekretariatet Arne Løwe Kartverket Skien, Samferdsel
Del